Koordinatörler

FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet KAYINTU

Tel: 0426 216 00 41-5070

akayintu@bingol.edu.tr

FARABİ OFİS KOORDİNATÖRÜ

 

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖR LİSTESİ

Bölüm /Görev

Bölüm Koordinatörü Ad-Soyad

             İletişim

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Murat IŞIK

Dahili No:1962 misik@bingol.edu.tr

Elektrik-Elektronik Müh. Böl. Koord.

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer ASLAN

Dahili No:1936 muzafferaslan@bingol.edu.tr

İnşaat Müh.  Böl. Koord.

Araş. Gör. Sadık Varolgüneş

Dahili No:1969 svarolgunes@bingol.edu.tr

Makina Müh. Böl. Koord.

Araş. Gör. Ali ERÇETİN

Dahili No:1989 aliercetin@bingol.edu.tr

Bilgisayar Müh. Böl. Koord.

Dr. Öğr. Üyesi Nuh ALPASLAN

Dahili No:1931nalpaslan@bingol.edu.tr

Mimarlık Böl. Koord.

Araş. Gör. Şule Sinem SÜRDEM

ssurdem@bingol.edu.tr

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fakülte Farabi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi İmran ASLAN

Dahili No:2594 iaslan@bingol.edu.tr imranaslan @gmail.com

İş Sağlığı ve güv. Böl. Koord.

Araş. Gör. Azize SUDAN

asudan@bingol.edu.tr

Hemşirelik Bölüm Koord.

Dr. Öğr. Üyesi Feyza NAZİK

Dahili No:2293 fnazik@bingol.edu.tr

Beslenme ve Diyetetik Böl. Koord.

Dr. Öğr. Üyesi Rüveyda Esra ERÇİM

Dahili No:2269 reercim@bingol.edu.tr

Sağlık Yönetimi Böl. Koord.

Araş. Gör. İzzet AYDEMİR

Dahili No:2287 iaydemir@bingol.edu.tr

ÜYE

Araş. Gör. Gülay ÇELİK

Dahili No:2289 gcelik@bingol.edu.tr

ÜYE

Araş. Gör. Emel TOP

Dahili No: 2289 emeltop@bingol.edu.tr

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Fakülte Farabi Koord.

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKAN

Dahili No:1833 yturkan@bingol.edu.tr

İşletme Bölüm Koord.

Arş. Gör. Fatih AYDIN

Dahili No:1707 faydın@bingol.edu.tr

fthaydn0@gmail.com

İktisat Bölüm Koord.

Arş. Gör. Serkan AYHAN

Dahili No:1710 sayhan@bingol.edu.tr

Siyaset Bil. Ve Kamu Yön. Böl. Koord.

Arş. Gör. Emrah GÜLEŞ

Dahili No: 176 egules@bingol.edu.tr

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Fakülte Farabi Koord.

Dr. Öğr. Üyesi İsmail NARİN

 

Dahili No:1746 : inarin@bingol.edu.tr

Fakülte Farabi Koord. Yard.

Arş. Gör. Sadi YILMAZ

Dahili No:1765 sadiyilmaz@bingol.edu.tr

VETERİNER FAKÜLTESİ

Fakülte Farabi Koordinatörü

Arş. Gör. Seda YAKUT

Dahili No: 5427 syakut@bingol.edu.tr

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarla Bitkileri Bölümü

Araş. Gör. Halit TUTAR

Dahili No: 5430 haliltutar1@gmail.com

Bahçe Bitkileri Bölümü

Arş. Gör. Zahide SÜSLÜOĞLU

Dahili No: 5415 zsusluoglu@bingol.edu.tr

Bitki Koruma Bölümü

Arş. Gör. Emin KAPLAN

Dahili No: 5421 eminkaplan021@gmail.com

FEN EDEBİYAT FAK.

 

 

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇALDAK

Dahili No:2438 caldak23@hotmail.com

Fakülte Koord. Yard.

Dr. Öğr. Üyesi Kadir TUĞ

Dahili No:2486 ktug@bingol.edu.tr

Biyoloji

Arş. Gör. M. Kadir ERDOĞAN

Dahili No:2316 mkerdogan@bingol.edu.tr

Coğrafya

Arş. Gör. Mustafa UTLU

Dahili No:2218  utlumus@gmail.com

Kürt Dili ve Edebiyatı

Öğr. Gör. Zafer ATLI

Dahili No:2343 zaferatli1@gmail.com

Zaza Dili ve Edebiyatı

Öğr. Gör. İbrahim DAĞILMA

Dahili No:2576 idagilma@bingol.edu.tr

Felsefe

Arş. Gör. Faruk YORGUN

Dahili No:2296 fyorgun@bingol.edu.tr

Fizik

Arş. Gör. Kamuran DİLSİZ

Dahili No:2266 kdilsiz@bingol.edu.tr

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Arş. Gör. Adnan AYDINTÜRK

Dahili No:2481 aaydinturk@bingol.edu.tr

Kimya

Dr. Öğr. Üyesi Sinan BAYINDIR

Dahili No:2522 snanbay1205@gmail.com

Matematik

Arş. Gör. Hamdi Mustafa CİHAN

Dahili No:2226 hmcihan@gmail.com

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Dr. Öğr. Üyesi Bülent KAYA

Dahili No:2516 bkaya@bingol.edu.tr

Psikoloji

Arş. Gör. Musa BOZKURT

Dahili No:2607 mbozkurt@bingol.edu.tr

 Sosyal Hizmet

Arş. Gör. Zeliha TÖREN

Dahili No:2294 ztoren@bingol.edu.tr

Tarih

Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı ULUERLER

Dahili No: 2403 suluerler@bingol.edu.tr

Türk Dili ve Edebiyatı

Arş. Gör. Mehmet GÜL

mgul@bingol.edu.tr

Sosyoloji

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Emin OSMANOĞLU

Dahili No: 2525 ahmedosmanoglu@yahoo.com

 

GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Öğr. Gör. Murat AYDOĞAN

Dahili No: 3739 maydogan@bingol.edu.tr

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Öğr. Gör. Nesip DEMİRBİLEK

Dahili No: 3734 nedemir2012@gmail.com

Elektrik ve Enerji Bölümü

Öğr .Gör. Harun BİÇER

Dahili No: 3767 hbicer@bingol.edu.tr

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÇAÇAN

Dahili No: 3743 ecacan@bingol.edu.tr

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Dr. Öğr. Üyesi Ece ALTUNBAŞ ŞAHİN

Dahili No:3746 easahin@bingol.edu.tr

Ormancılık

Dr. Öğr. Üyesi Azize DEMİRPOLAT

Dahili No:3738  ademirpolat@bingol.edu.tr azizetas3@hotmail.com

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MYO Farabi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi İkram ORAK

iorak@bingol.edu.tr

SOLHAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MYO Farabi Koordinatörü

Öğr. Gör. Ümran ERKOYUNCU

Dahili No: 3830 uerkoyuncu@bingol.edu.tr

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Mimarlık ve Şehir Pln. Böl.

Dr. Öğr. Üyesi Ferdi AKMAN

Dahili No: 4020 fakman@bingol.edu.tr

Park ve Bahçe Bitkileri Böl.

Doç. Dr. Ömer KILIÇ

Dahili No: 4028 omerkiliç77@gmail.com

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Böl.

Öğr. Gör. Büşra KAYANTAŞ

Dahili No: 4033 bkayantas@bingol.edu.tr

Veterinerlik Böl.

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah GAZİOĞLU

Dahili No: 4052 a-gazioglu@hotmail.com

Elektronik ve Otomasyon

Dr. Öğr. Üyesi Emine ŞAP

Dahili No: 4070 eminesap2323@gmail.com

Elektrik ve Enerji Böl.

Dr. Öğr. Üyesi Kadir EJDERHA

Dahili No: 4073 kejderha@bingol.edu.tr

Bilgisayar Teknoloji Böl.

Öğr. Gör. Şener BALAT

Dahili No: 4068 senerbalat@hotmail.com

El Sanatları Böl.

Öğr. Gör. Mevlüde KAN

Dahili No: 4006 mevlude_kan@hotmail.com

İnşaat Böl.

Öğr. Gör. M. Nuri KOLAK

Dahili No: 4024 nurikolak@gmail.com

Mimarlık ve Şehir Planlama Böl.

Öğr. Gör. Onur Ersen KARA

Dahili No: 4025 oekara@bingol.edu.tr

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Der Böl.

Öğr.  Gör. Hüsnü AYDEMİR

Dahili No: 4113 husnuaydemir@gmail.com

Makine ve Metal Tek. Böl.

Öğr. Gör. M. Ali KÖPRÜ

Dahili No: 4007 ali_kopru49@hotmail.com

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Yönetim ve Organizasyon

Öğr. Gör. Sinan ÇAVUŞOĞLU

Dahili No: 4118 scavusoglu@bingol.edu.tr

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Öğr. Gör. Ahmet USLU

Dahili No: 4116 ahmetuslu@bingol.edu.tr

Otel, Lokanta ve İkram Hiz.

Öğr. Gör. Aziz BÜKEY

Dahili No: 4096 abukey@bingol.edu.tr

Mülkiyet Koruma ve Güv.

Dr. Öğr. Üyesi Mahinur KIRICI

Dahili No: 4124 mahinurkirici@bingol.edu.tr

Pazarlama ve Reklamcılık

Öğr. Gör. Ayettullah KARABEYESER

Dahili No: 4104 akarabeyeser@bingol.edu.tr

Muhasebe ve Vergi

Öğr. Gör. Filiz ÖZTÜRK

Dahili No: 4045 fozturk@bingol.edu.tr

Finans Bankacılık ve Sigortacılık

Öğr. Gör. Etem KILIÇ

Dahili No: 4043 ekilic@bingol.edu.tr

Seyahat Turizm Eğlence Hizmetleri

Öğr. Gör. Murat GÖRAL

Dahili No: 4096 mgoral@bingol.edu.tr

Hukuk

Öğr. Gör. Ferhat ARI

Dahili No:4123 fari@bingol.edu.tr

YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Enstitü Farabi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Zafer ATLI

Dahili No:5272 zatli@bingol.edu.tr

Enstitü Farabi Koordinatörü

Öğretim Görevlisi Murat VAROL

Dahili No: 5273 mvarol@bingol.edu.tr

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Kimya

Araş. Gör. Eray ÇALIŞKAN

Dahili No:2540 ecaliskan@bingol.edu.tr

Bahçe Bitkileri

Araş. Gör. Ezgi DOĞAN

Dahili No:1308 ezgidgn23@gmail.com

Tarla Bitkileri

Araş. Gör. Halit TUTAR

Dahili No:5430 halittutar1@gmail.com

Biyoloji

Araş. Gör. Abdurrahim ÇETİN

Dahili No:2250/2334 a.cetin@bingol.edu.tr

Zootekni

Prof. Dr. Bünyamin SÖĞÜT

Dahili No:5432 bunyaminsogut@hotmail.com

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dr. Öğr. Üyesi İmran ASLAN

Dahili No:2594 imranaslan@gmail.com

Makine Mühendisliği

Araş. Gör. Ali ERÇETİN

Dahili No:1970 aliercetin@bingol.edu.tr

Fizik

Dr. Öğr. Üyesi Kamuran DİLSİZ

Dahili No:2278 kdilsiz@bingol.edu.tr

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Dr. Öğr. Üyesi Yasin DEMİR

Dahili No:5411 ydemir@bingol.edu.tr

Matematik

Araş. Gör. Hamdi Mustafa CİHAN

Dahili No:2357 hmcihan@bingol.edu.tr

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Dr. Öğr. Üyesi Can Ali AĞCA

Dahili No:2511 caagca@bingol.edu.tr

Arı ve Arı Ürünleri

Araş. Gör. Sinem IŞIK

Dahili No:1981/5233 skilickap@bingol.edu.tr

Gıda Güvenliği

Dr. Öğr. Üyesi Hakiye ASLAN

Dahili No:1956 heaslan@bingol.edu.tr

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İng. Dili ve Edeb. A.B.Dalı

Arş. Gör. Adnan AYDINTÜRK

Dahili No: 2481 aaydinturk@bingol.edu.tr

Türk Dili ve Edeb. Anabilim Dalı

Arş. Gör. Emrah GÜNDÜZ

Dahili No: 2254 egunduz@bingol.edu.tr

İşletme Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKAN

Dahili No: 1833 yturkan@bingol.edu.tr

İktisat Anabilim Dalı

Arş. Gör. Muhsin TAN

Dahili No: 1717 mtan@bingol.edu.tr

İslam İktisadı ve Huk. A.B.Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Bilal BAĞIŞ

Dahili No: 1768 bbagis@bingol.edu.tr

Temel İslam Bilimleri A.B.Dalı

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim USTA

Dahili No: 1764 iusta@bingol.edu.tr

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Enstitü Farabi Koord.

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt ÇAĞLAYAN

Dahili No:5424-5473 ccaglayan@bingol.edu.tr

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BESYO Farabi Koordinatörü

Arş. Gör. Ramazan ÖZAVCI

Dahili No:5162 rozavci@bingol.edu.tr