Genel Bilgiler

Farabi

Farabi Değişim Programı Nedir? 

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.
Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.
Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.
Farabi (871-950)
Türkistan’ın Farab şehrinde 871 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınır. 950 yılında Şam’da vefat etmiştir. 

VİZYONUMUZ

Verdiği nitelikli eğitim ve sağladığı kaliteli hizmetlerle paydaşlarının parçası olmaktan gurur duyduğu lider bir Üniversite olmak.

Evrensel değerleri benimsemiş; Atatürk ilkeleri ve demokrasinin gerekleri ışığında, çağdaş eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriyi yaşanılan gelişmelere paralel biçimde güncelleştirerek verebilen, ulusal ve uluslararası platformda aranılan yüksek nitelikli bireyler yetişmesine katkıda bulunan; yenilikleri takip eden, bilgiyi paylaşmaktan çekinmeyen, paylaşımlara girmeye istekli olan ve işbirliği sonucunda başarıların altına imza atan ilkeli ve bir çok konuda öncü bir değişim kurumu olma.

Sürekli geliştirmeyi hedefleyen, aktif öğrenme ve bilgilendirmede yenilikçi yöntemleri uygulayan ve bunları yaşamları boyunca kullanma becerisi ile küresel dünyada çağdaş vatandaş sorumluluğuna sahip bireyler yetiştiren Fakülte ve Yüksekokullarımıza değişim programı kapsamında Türkiye’nin her yerinden yeni değer katacak öğrenciler kazandırma.

 

MİSYONUMUZ

* Etkili ve kaliteli eğitim-öğretim, bilimsel araştırma faaliyetleri ile insanlığın gelişmesine katkı sağlamak.

* Bilim ve teknoloji alanında ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği geliştiren kurumsal kültüre sahip olmak.

* Öğrencilerin, entelektüel, lider ve ekip anlayışını benimsemiş bireyler olmalarına yardımcı olmak.

* Sosyal yaşam alanlarıyla ve olanaklarıyla değişimleri süresince öğrencilerin, ruhsal ve sosyal yönden kendilerini geliştirebilmelerine olanak sağlamak.

* Tüm çalışanların toplam kalite yönetimi anlayışı içinde etkinliklerini artırmak, memnuniyet düzeylerini yükseltmek ve kurumla özdeşleşmelerini sağlamak.

* Fiziki alt yapısını hızla tamamlayarak tüm paydaşların (öğrenciler, çalışanlar, araştırmacılar ve hizmet alanları) memnuniyetlerini yükseltmek.

* Türkiye’de değişimde bulunan Koordinatörlükler arasında tercih sıralamasında ilk sıralarda yer almak.

* Değişime katkıda bulunan birimler arasında ön sıralarda yer almak.

* Değişim programlarının kalitesini sürekli olarak geliştirmek.

* Değişim öğrencilerinin ulusal düzeyde kabulünü sağlayacak danışma hizmeti sunmak.

* Tüm çalışanlarıyla ve öğrencileriyle Atatürk ilke ve devrimlerinin savunucusu olmak.

* Ulusal ve uluslararası işbirliğine açık olmak.

* Eğitimde evrensel standartta olmak.

* İnsan haklarına saygılı olmak.

* Etik kurallara uygun davranmak.

 

TEMEL DEĞERLER

· Cumhuriyetin temel ilkelerine uygunluk

· Her alanda kaliteli hizmet

· Bilimsel özerklik

· Tarafsız ve şeffaflık

· Yenilikçilik

· Sosyal sorumluluk

· Paydaşlarla işbirliği