2020-2021 Akademik Yılı Giden Öğrenci Başvuru Duyurusu

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

2020-2021 Akademik Yılı Giden Öğrenci Başvuru Duyurusu

Farabi Değişim Programı kapsamında, 2020-2021 Akademik Yılında öğrencilerin başvuruları 01/03/2020-15/03/2020 tarihleri arasında, Bingöl Üniversitesi Eski Rektörlük Binası 1. Katta bulunan Farabi Kurum Koordinatörlüğünde alınacaktır. Başvuru ve danışma işlemleri hafta içi her gün sabah saat 10.00 -12.00 ve öğleden sonra saat 14.00-16.00 arasında yapılacaktır. Ayrıca başvuru belgelerini getiren tüm öğrencilerin (http://farabi.bingol.edu.tr/dokumanlar/ içinde bulunan Aday Öğrenci Başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

A-GENEL ŞARTLAR

  1. Önlisans , Lisans ,Yüksek Lisans ve Doktora Kademelerine kayıtlı öğrenci olmak.
  2. Önlisans ve Lisans öğrencilerinin genel akademik ortalamasının en az 2.00/4 ,
  3. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.50/4 olması.

B-ÖZEL ŞARTLAR

  1. Öğrencilerin, gittikleri kurumdaki ders yükleri, Bingöl Üniversitesi’nde aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz.
  2. Önlisans ve Lisans Programlarının hazırlık ve birinci sınıf düzeylerinde Farabi Değişim Programı kapsamında değişim gerçekleştirilmemektedir.
  3. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarı yıl için bu programdan yararlanamazlar.
  4. Yabancı uyruklu öğrenciler programdan faydalanabilirler.
  5. Öğrencinin alttan derslerinin olması diğer başvuru koşullarını sağlaması şartıyla başvurusuna engel değildir.

C-FARABİ BAŞVURU BELGELERİ

1- Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 Adet) (http://farabi.bingol.edu.tr/dokumanlar/ internet adresinden bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)

2- Güncel Transkript (2 Adet) (Öğrenci İşleri’nden alınan alttan derslerin de gösterildiği ‘Onaylı ve Islak İmzalı)

3- Vesikalık Fotoğraf (2 Adet) (PC den eklenebilir)

4- Öğrenci Belgesi (2 Adet)

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet)

6- Son üç yıla ait ‘Yabancı Dil Sınav Sonucu’ Varsa (Bu belge gidilecek yükseköğretim kurumundaki bölümde, eğitim kısmen ya da tamamen yabancı dilde ise istenir.)

D-DEĞERLENDİRME

1- Öğrencilerin öğrenim görecekleri Üniversitelerdeki bölümlerin eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede öğrencinin not ortalaması dikkate alınır ve her bir program için not ortalaması sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır.

Ölçütler

Ağırlıklı Puan

Toplam Başarı Puanı

%100 (toplam 100 puan üzerinden)

 

2- Öğrencilerin öğrenim görecekleri Üniversitelerdeki bölümlerin eğitim dili tamamen ya da kısmen yabancı dil ise öğrencinin not ortalamasının %50 ‘si ve yabancı dil puanın %50‘sinin toplamı dikkate alınarak öğrenci seçimi yapılır.

Ölçütler

Ağırlıklı Puan

Toplam Başarı Puanı

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

 

E-BAŞVURU SÜRECİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KONULAR

1- Farabi Değişim Programı öğrenci seçimi; Mevcut anlaşma kontenjanları kapsamında, Toplam Başarı Puanı dikkate alınarak, Farabi Değişim Koordinatörlüğünde Genel Not Ortalamasına göre belirlenmektedir.

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı başvuru sonuçlarını açıklayana kadar, tüm öğrenciler “ADAY” statüsündedir.

3- Farabi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, Bingöl Üniversitesi’nin var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Anlaşmalar, (http://farabi.bingol.edu.tr/anlasmali-universiteler/ ) Farabi internet sayfasındaki linki tıklanarak incelenmelidir. Öğrenciler; üniversite tercihi yaparken, birim veya bölümün ikili anlaşması olan yükseköğretim kurumları arasından tercih yapmaları gerekmektedir. Sağlıklı tercih yapabilmek adına öğrencilerin, başvuru dönemi sona ermeden bölümlerine tanımlı anlaşmalar için gidecekleri dönemin ya da dönemlerin ders uyumunu, derslerin eğitim dilini ve istenen dil sertifikalarını araştırıp ona göre tercih yapmaları gerekmektedir. Yapılacak yanlış tercihlerden öğrenciler sorumlu olacaktır.

4- Farabi Değişim Programı kapsamında, kontenjan üstünde öğrenci başvurusu alınması halinde, başvuran adaylar arasından yükseköğretim not ortalaması çeşitliliğinin sıralamasını ve bölüm /program kontenjanlarını dikkate alarak öğrenci seçimi yapılır.

5- Öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

6- Öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini de yine kendi kurumlarına ödemeye devam ederler.

7- Öğrenciler Güz veya Güz+Bahar dönemi şeklinde tercih yapabilirler. Sadece Bahar dönemi için tercih yapamazlar.

8- Öğrenciler tek tercih yapabilirler.

9-KYK yurdunda kalan öğrenciler, değişimden yararlandıkları şehirdeki yurtlara nakil yapabilmektedirler.

10- Program hakkında ayrıntılı bilgi almak için (http://farabi.bingol.edu.tr/)  Farabi internet sayfasını inceleyiniz.

F- BURS

1- 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında; Devlet üniversitelerine giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 650 TL olarak belirlenmesi,

2- Öğrencilere, burs miktarının %70’i değişim sırasında ödenir.

3- Öğrencilerin geri kalan (%30) burs miktarının ödemesi başarılı olunan derslerin toplam kredisinin, almakla yükümlü olunan tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır.

 

NOT: İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitelerine başvuru yapacak öğrenciler Üniversitelerin Web sayfalarından Online başvuru yaparak Online başvuru sistem çıktısını alıp gerekli belgeler ile birlikte Farabi Ofisine bırakmaları gerekmektedir.